Marxistisk terrorisme i Europa 1968 - 1998

Etterkrigs Europa ble fra slutten av 1960 tallet preget av politisk og geopolitisk terrorisme.  I Vest-Tyskland ble Rote Armee Fraktion (RAF) aka Baader-Meinhof, den verste terrorist gruppen fra 1970 til 1998. Action Directe terroriserte Frankrike fra 1979 til 1987, og i Italia ble De Røde Brigader den største terror-organisasjonen i Vest-Europa. Alle var venstre-ekstreme grupper som bekjente seg til marxistisk og kommunistisk ideologi.

For de revolusjonære gruppene hadde ikke individet absolutt egenverdi.  Det eneste betydningsfulle var kollektivet, det abstrakte tankesettet gjennom en ideologi som definerer proletariatet som eneste verdige menneskelige enhet. Når sprengstoff ble kombinert med ekstremisme som fikk tilgang til aviser, radio og tv, ble det mulig for små grupper å få mye oppmerksomhet.I gjennomsnitt ble 0.7 menneske drept hver dag kontinuerlig fra 1968 til 1998 i politisk og geopolitisk terrorisme i Europa.  

IRA og ETA - Geopolitisk terrorisme 1968 - 1998

Irish Republikan Army (IRA) ble dannet i 1916 og kjempet mot britisk kolonialisme i Irland, og fra 1969, for løsrivelse av Nord-Irland fra England til å bli gjenforent med republikken Irland. Krigen varte til 1998 da det ble underskrevet en varig fredsavtale for Nord-Irland.

ETA (Euskadi Ta Askatasuna, «Basisk hjemland og frihet») kjempet for å frigjøre Baskerland som ligger sør i Frankrike og  nord i Spania.  Den endelige nedleggelsen av ETA kom i mai 2018.