28. juli 2005

«Ledelse av Oglaigh na hEireann, IRA, har formelt beordret en slutt på den væpnede kampanjen.

Dette vil tre i kraft fra 16:00 i ettermiddag torsdag 28 juli 2005.

Alle IRA-enheter har fått ordre om å innlever alle våpen.

Alle frivillige har fått beskjed om å bistå utviklingen av et rent politisk og demokratisk samfunn gjennom utelukkende fredelige midler.

Frivillige skal ikke delta i andre aktiviteter overhodet.

IRA sin ledelse har også godkjent vår representant til å engasjere seg med IICD (Independent International Commission on Decommissioning) for å fullføre prosessen å beviselig sette sine våpen ut av bruk på en måte som vil forsterke tilliten og å konkludere med dette så raskt som mulig.

Vi har invitert to uavhengige vitner, fra de protestantiske og katolske kirker, til å bevitne dette.

Militærrådet tok disse avgjørelsene etter en omfattende intern diskusjon og konsultasjonsprosess med IRA enheter og frivillige.

Vi setter pris på den ærlige og saklige måten høringsprosessen ble gjennomført på og sakligheten i innholdet i forhold til innvendingene.

Vi er stolte av den kameratslig måten denne viktige historiske diskusjonen ble gjennomført på. Utfallet av våre konsultasjoner viser svært sterk støtte blant IRA Frivillige for Sinn Fein sin freds-strategi.

Det er også utbredt bekymring om svikt fra de to regjeringer og unionistene om å fullt engasjere seg i fredsprosessen i forhold til sine forpliktelser.

Dette har skapt alvorlige vanskeligheter, men det overveldende flertallet i Nord Irland støtter fullt ut denne prosessen.

De og venner av irsk gjenforening i hele verden ønsker å se en fullstendig gjennomføring av Langfredag-avtalen.

Til tross for disse vanskelighetene er våre beslutninger tatt for å fremme våre republikanske og demokratiske mål, inkludert våre mål om et forent Irland.

Vi mener det nå er en alternativ måte å oppnå dette, og få en slutt på britisk styre i vårt land. Det er et ansvar for alle frivillige til å vise lederskap, besluttsomhet og mot.

Vi er veldig oppmerksomme på ofrene i vår patriotiske kamp, de frivillige som døde for Saken, de som gikk i fengsel, deres familier og hele den republikanske bevegelsen.

Vi gjentar vårt syn om at den væpnede kampen var helt legitimt. Vi er og bevisste på at mange mennesker led i konflikten.

Det er særlig viktig på alle måter å bygge en rettferdig og varig fred. Spørsmålet om forsvaret av det nasjonalistiske og republikanske samfunnet for fremtiden har blitt tatt opp med oss.

Det er et ansvar for samfunnet å sikre at ikke pogromene fra 1969 og begynnelsen av 1970-tallet gjentar seg.

Det er også et universelt ansvar å takle sekterisme i alle dens former.

IRA er fullt ut forpliktet til målene for en irsk enhet og selvstendighet og til å bygge republikken som ble skissert i 1916 erklæringen.

 

Vi oppfordrer til maksimalt samhold og innsats blant irske republikanere overalt. Vi er sikre på at ved å jobbe sammen med irske republikanere kan vi oppnå våre mål.

Hver frivillig er klar over viktigheten av beslutningene vi har tatt og alle frivillige er bundet til å overholde disse ordrene.

Det er nå en enestående mulighet til å utnytte den betydelige energi- og goodwill som er for fredsprosessen.

Denne omfattende serie av enestående tiltak er vårt bidrag til dette, og den fortsatte bestrebelser på å få til uavhengighet og enhet for folket i Irland».

 

P O'Neill, 

Irish Republican Publicity Bureau, Dublin