IRA i kamp mot britiske styrker kalt Black & Tans under den irske frigjøringskrigen 1919 - 1921