James Connolly var en av de sentrale lederne for Påskeopprøret i Dublin i 1916.  Det ble starten på den irske uavhengighetskrigen som ble avsluttet i 1921.

James Connolly ble henrettet etter opprøret som ble slått ned, og han ble hardt skadet og var døende.  Britene insisterte på at han skulle henrettes, og nærmest bevisstløs ble han båret inn på retterstedet og bundet fast til en stol.